Cần mua khóm dứa giống nữ hoàng số lượng lớn

Cần mua khóm dứa giống nữ hoàng số lượng lớn

annamphu.com-thom1

Công ty AGROGREEN chúng tôi đang có nhu cầu mua số lượng lớn, dứa giống nữ hoàng cho xuất khẩu số lượng lớn. Liên hệ: Ms hằng 0916783770 Email: hang.vtm@annamphu.com www.agrogreen.vn