Fresh longan- Nhãn thai-Nhãn Da Bò- Nhãn Tiêu- Nhãn Xuồng số lượng lớn xuất khẩu, giá sỉ cạnh tranh

Fresh longan- Nhãn thai-Nhãn Da Bò- Nhãn Tiêu- Nhãn Xuồng số lượng lớn xuất khẩu, giá sỉ cạnh tranh